• 1
  • 2
  • 3
  • 4

 

Folkefesten er ikke gjennomførbar uten små og store sponsorer

For å kunne gjennomføre et vellykket arrangement, trenger vi telt, strøm, musikkanlegg, podium og mye mer. Alt dette koster. Er det noe du kan bidra med?

For at vi skal kunne gjøre vår jobb og vise at også Strømmen kan få til et flott arrangement hver sommer, så trenger vi bistand fra frivillige, men ikke minst fra næringslivet. Vi trenger strøm og høytaleranlegg flere steder, podium og danseplatting, telt til servering og som beskytter stands mot dårlig vær, stand (bord), skilt for plakater på hvert sted, markedsføring som plakater og omtale i aviser og andre media og mye mer. Alt dette koster! Alle som kan bidra (enten med utstyr eller midler) er svært velkomne! For mer informasjon om hvem som har bidratt til økonomien, se Sponsorer.

7WebFlash